Login

Tarieven per 1 januari 2019

 

De dieetadvisering wordt vergoed vanuit het basispakket. Boven de 3 uur is vergoeding afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

 

De onderstaande tarieven gelden voor zorg die niet rechtstreeks door ons bij uw verzekeraar kan worden gedeclareerd. Zie www.lekkerfitdietist.nl voor meer informatie over de diensten, tarieven en vergoedingen.

Een informatief gesprek is natuurlijk gratis!

 1e  consult   (intake gesprek) 

 Vervolgconsult 

 Vervolgconsult  kort of telefonisch consult (op afspraak)

 Toeslag voor huisbezoek  

 Screening in verband met afspraak zonder verwijzing door huisarts
 (directe toegankelijkheid diëtetiek)

 Uitgebreide meting van de lichaamssamenstelling (eenmalig)

 Uitgebreide meting van de lichaamssamenstelling inclusief
 5 herhalingsmetingen


€ 

94,50

31,50

15,75

27,50

15,00

15,00

75,00

 

Indien u verhinderd bent dient u 1 werkdag van tevoren af te zeggen. Anders zijn we genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.